Vilken märkesverkstad är bäst?

En inte helt lätt fråga att svara på. Alla märkesverkstäder håller ju hög kvalitet, så det är inte en fråga om bra eller dåligt, utan om bra, bättre och bäst. Då kan det vara svårt att ge ett definitivt svar på vilken som är bäst. För olika kedjor, till exempel, gäller ju att det kan skilja sig från verkstad till verkstad, även om de har samma namn. För att definitivt hitta den bästa märkesverkstaden krävs, i princip, att man provar på dem alla, för att själv se efter. Detta är naturligtvis inte något som är realistiskt. Dessutom begränsas man ju av geografin; om landets bästa bilverkstad finns i Göteborg, så betyder det ju inte så mycket för den genomsnittlige Linköpingsbon.

Det finns dock en del objektiva kriterier, som man kan utgå från. Att det är en auktoriserad märkesverkstad är bara ett av dem, och det finns andra. Mechanum, till exempel, blev nyligen If-certifierad. Det innebär att If har fullt förtroende för att Mechanum kan reparera bilar på bästa tänkbara sätt, både vad gäller säkerhet och värdeminskning. If:s handläggare kommer därmed att hänvisa till Mechanum som standard. Att en bilverkstad är If-certifierad är därmed en mycket god indikation på att den håller absolut högsta klass. If har ju ett direkt ekonomiskt intresse av att reparationer sker på absolut bästa tänkbara sätt.

Så det är ett mycket bra sätt att avgöra om en märkesverkstad har det där lilla extra, som tar dem från att vara bra till att vara bättre och bäst. Det är svårare att bli If-certifierad, än att ”bara” bli en auktoriserad bilverkstad. De bästa bilverkstäderna är helt enkelt de som är If-certifierade. Att det inte finns så många av dem i landet, jämfört med antalet märkesverkstäder, är ju en tydlig indikation på att de ställer mycket höga krav.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *