Stor efterfrågan på ingenjörer i Norge

För oss svenskar är nog den allmänna uppfattningen att arbetsmarknaden i Norge främst är fokuserad kring tjänster och service. De flesta av svenskarna som åker för att jobba i Norge får nämligen anställning inom tjänsteproducerande företag eller inom handel och turism. En större mängd svenskar arbetar även inom sjukvården.

Det finns dock tecken på att arbetsmarknaden för oss svenskar i Norge kan komma att breddas betänkligt, åtminstone om man ska tro de senaste uppgifterna om att Norge skriker efter ingenjörer. Om du är utbildad ingenjör och är intresserad av jobb i Norge har du nu ett utmärkt tillfälle att dels tjäna mer pengar än du skulle göra i Sverige, och dels få en mycket annorlunda arbetslivserfarenhet.

Ingenjörer till olje- och gasindustrin
En betydande del av Norges tillverkningsindustri är fokuserad kring framställning och vidareförädling av olja och gas. Denna industrigren växer stadigt och många av de företag som är verksamma inom näringen har nått ett tak när det gäller tillväxten. För att komma vidare behövs fler kompetenta medarbetare och då främst ingenjörer.

Norge är ett litet land och det finns bara ett begränsat antal personer med rätt kompetens inom landets gränser. Under de senaste åren har flera av de största olje- och gasproducenterna vänt sig till utlandet för att attrahera kompetent personal. Även några av de större bemannings- och rekryteringsfirmorna har gjort stora informationsinsatser i andra länder, särskilt då i Polen, Spanien och Rumänien.

Enligt de senaste uppgifterna från bemanningsföretagen har Norge ett underskott på upp emot 350 ingenjörer per år. Inom en 20-årsperiod behöver de norska företagen anställa eller hyra in upp emot 10 000 ingenjörer. Driftiga och välutbildade svenskar som vill jobba i Norge har en stor fördel över ingenjörer från andra länder, detta då vi bland annat inte har några större svårigheter med språket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *