Olika uppvärmningsalternativ

Det uppvärmningssystem som passar ditt hus bäst beror på lite olika saker. Faktorer som ålder på husen och hur det byggts spelar in, samt om det är nytt eller i behov av renovering. Här nedan finns det lite olika alternativ på uppvärmningsmöjligheter.

Värmepump
En värmepump hämtar värme antingen ur luften, ventilationsluften, berget, ytjorden, grundvattnet eller sjön. Det här systemet fungerar alldeles utmärkt, trots att energikällans temperatur bara är några få grader på plussidan. Bergvärme brukar dock ses som det bästa alternativet. Värmen sprider sig sedan i husen genom ett vattenburet system, ventilationssystem eller genom varmluft. Det här är ett mycket bra val för dig att värma upp huset på, men det är samtidigt en kostsam investering. Oftast är det dock så att du bidrar till miljön och i slutändan tjänar på att ha en värmepump i huset.

Elvärme
Elvärme kan användas på olika sätt, dels genom att värma upp vatten som går igenom ett vattensystem, eller också genom direktverkande el. I vattensystemen värmer en elpanna upp vattnet som pumpas ut i ett system med radiatorer, alternativ också i golvvärme. Direktverkande el handlar istället om att elen direkt omvandlas till värme i radiatorerna. Värmer man sitt hus enbart genom el så blir man extra känslig för strömavbrott.

Fjärrvärme
Fjärrvärme innebär att alla hus, eller delar av husen, i en stad kopplas samman i ett gemensamt värmenät. Värmen produceras då i ett värmeverk och görs oftast av biobränsle, så som pellets och flis. Det kan kosta ganska mycket att ansluta sitt hus till fjärrvärme, men skiljer sig åt beroende på ort. Det är dock billigare i längden, och kräver ingen större arbetsinsats från din sida. Dock är man begränsad i valet av leverantör och känslig för elavbrott.

Bergvärme
Ett av de för tillfället mest populära uppvärmningssätten är Bergvärme, som i korta drag kan beskrivas som ett väldigt prisvärt och energieffektivt uppvärmningssätt. Samtidigt som Bergvärme är bra för miljön är det bland de mest pålitliga uppvärmningssätten du kan skaffa idag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *